Pošaljite poruku!

MULTIMEDIA LAB j.d.o.o.

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 15, Zagreb
OIB: 59148631021
Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 04957334.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Žiro-račun broj: HR… kod … BANKA ZAGREB D.D.

Članovi uprave: Mirko Cerovina