Konova Radial Dolly je savršen uređaj koji omogućava lagano kretanje kamere po glatkim površinama. Kadrovi snimljeni na Radial Dollyju pridonijet će dodatnoj dramatici zbog odmaka od klasične statike. Osim klasičnih dinamičnih pokreta, moguće je i rotirati kameru oko objekta snimanja bez da on izađe iz fokusa, a i pridonijeti će kreativnosti snimatelja zbog mogućnosti snimanja ultra-niskih kadrova.

Konova Radial Dolly

Album is empty GALLERY